inter-italy-pump-w98

W98 اینتر ایتالیا

وزن Kg توان (اسب بخار) HP توان (کیلو وات) KW دور در دقیقه R.P.M فشار P.S.I فشار BAR ظرفیت C.P.M ظرفیت L/Min مدل پمپ  8.5 3  2.2  1450  1450  100  2.9 11 W98 * کلیه پمپ ها دارای شیر برگشت و تنظیم می با...

W2141 اینتر ایتالیا

  وزن Kg توان (اسب بخار) HP توان (کیلو وات) KW دور در دقیقه R.P.M  فشار P.S.I فشار Bar ظرفیت C.P.M ظرفیت L/Min مدل پمپ 18.5 22 16.17  1450 3045 210 10.83 41 W2141 * کلیه پمپ ها دارای شیر برگشت و تنظیم می ب...
ws201-Comet-High-pressure-water-pump

WS201 اینتر ایتالیا

وزن Kg توان (اسب بخار) HP توان (کیلو وات) KW دور در دقیقه R.P.M فشار P.S.I فشار BAR  ظرفیت C.P.M ظرفیت L/Min مدل پمپ  14.5 7.5 5.5  1450 2900 200 3.96 15 WS201 * کلیه پمپ ها دارای شیر برگشت و تنظیم می با...

WS151 اینتر ایتالیا

  وزن Kg توان (اسب بخار) HP توان (کیلو وات) KW دور در دقیقه R.P.M فشار P.S.I فشار BAR ظرفیت C.P.M ظرفیت L/Min مدل پمپ  14.5 5.5 4  1450 2175 150 3.96 15 WS151 * کلیه پمپ ها دارای شیر برگشت و تنظیم می باش...

W5015 اینتر ایتالیا

  وزن kg توان ( اسب بخار ) HP توان ( کیلو وات ) دور در دقیقه R.P.M فشار P.S.I فشار BAR ظرفیت G.P.M ظرفیت L/Min مدل پمپ  19.5 20 14.75  1450 7250 500 3.96 15 W5015    

W4018 اینتر ایتالیا

وزن kg توان ( اسب بخار ) HP توان ( کیلو وات ) دور در دقیقه R.P.M فشار P.S.I فشار BAR ظرفیت G.P.M ظرفیت L/Min مدل پمپ  19.5 20 14.75  1450 5800 400 4.75 18 W4018 * کلیه پمپ ها دارای شیر برگشت و تنظیم می با...